Header Ads

Recent

Showing posts with label All Study Materials. Show all posts
Showing posts with label All Study Materials. Show all posts

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்புChapter - 23 - "பொது வாழ்வில் ஊழல், ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள், மத்திய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, லோக் அதாலத், இந்திய தலைமைத்தணிக்கை துறைத்தலைவர் Study Materials

September 01, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்புChapter - 23 - "பொது வாழ்வில் ஊழல், ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள், மத்திய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, லோக் அதாலத், இந்த...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 22 - நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள், தீர்ப்பாயங்கள் Study Materials

September 01, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 22 - நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள், தீர்ப்பாயங்கள் Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 20 - அரசியலமைப்பு சட்டதிருத்தங்கள் Study Materials

September 01, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 20 - அரசியலமைப்பு சட்டதிருத்தங்கள் Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கி...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 19 - அலுவலக மொழிகள் - அட்டவணை Viii Study Materials

September 01, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 19 - அலுவலக மொழிகள் - அட்டவணை Viii Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கி...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 18 - தேர்தல் மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் கட்சித்தாவல் தடைச்சட்டம் Study Materials

September 01, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 18 - தேர்தல் மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் கட்சித்தாவல் தடைச்சட்டம் Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொட...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 17 - இந்திய குடிமைப்பணி Study Materials

September 01, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 17 - இந்திய குடிமைப்பணி Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவ...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 16 - நெருக்கடிநிலை பிரகடனம் Study Materials

August 31, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 16 - நெருக்கடிநிலை பிரகடனம் Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செ...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 15 - மத்திய மற்றும் மாநில அரசு உறவுகள் Study Materials

August 31, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 15 - மத்திய மற்றும் மாநில அரசு உறவுகள் Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ...Read More

TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 13 - உள்ளாட்சி மற்றும் தமிழ்நாடு Study Materials

August 31, 2022
TNPSC இந்திய அரசியலமைப்பு Chapter - 13 - உள்ளாட்சி மற்றும் தமிழ்நாடு Study Materials. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளி...Read More