Header Ads

Recent

Showing posts with label Botany. Show all posts
Showing posts with label Botany. Show all posts

TNPSC தாவரவியல் - வளர்சிதை மாற்றக் கழிவுகளை வெளியேற்றுதல் Study Materials Chapter 6

June 08, 2022
TNPSC தாவரவியல் - வளர்சிதை மாற்றக் கழிவுகளை வெளியேற்றுதல் Study Materials  Chapter 6. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளி...Read More

TNPSC தாவரவியல் - உணவூட்டம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து Study Materials Chapter 3

June 08, 2022
TNPSC தாவரவியல் - உணவூட்டம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து Study Materials  Chapter 3 . பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவ...Read More